WAD-Nieuwsbrief (december 2016)

De nieuwsbrief van december 2016 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.WAD-nb logo nieuw

De inhoud van dit nummer:

  • Bijzondere waarnemingen jan t/m dec
  • Enthousiaste tellers gezocht!
  • Drentse vogel van het jaar 2017
  • Onderzoek nestkasten gierzwaluw
  • Kolonievogels / zeldzame vogels
  • Januaritelling 2017
  • Vacatures WAD

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2017 bij de redactie binnen te zijn.

download nieuwsbrief  kopij verzenden

Geef een reactie