actuele waarnemingen via waarneming.nl

waarnemingen bekijken

U kunt waarnemingen bekijken in het actueel overzicht via onderstaande link. Deze link verwijst meteen door naar de waarnemingen van de Werkgroep Avifauna Drenthe.

zelf waarnemingen invoeren

U kunt uw waarnemingen doorgeven via de website. Wel dient u zich eerst als waarnemer aan te melden. Aanmelden duurt ca. 30 seconden. Uw ingevoerde waarnemingen kunt u terug zien in uw eigen overzicht. Ook zijn er allerlei overzichten, statistische gegevens, enz. van uw eigen, maar ook van alle waarnemingen.

Waarnemingen die u langs deze weg invoert, komen uiteindelijk (automatisch) in het waarnemingenarchief van de WAD-website terecht.

kwetsbare soorten

Ons uitgangspunt is dat de bescherming van de vogel voorop staat. Dat betekent dat we in het geval van een bijzondere waarneming zoveel mogelijk kans op verstoring willen voorkomen. Een waarneming van een bijzondere soort of kwetsbaar broedgeval kan een drempel zijn om deze niet door te geven. Dat geldt eveneens voor waarnemingen in kwetsbare of niet vrij toegankelijke gebieden.

Wij stellen het echter op prijs om deze gegevens wel te ontvangen. Als u dit aangeeft, dan wordt uw waarneming vertrouwelijk behandeld en niet opgenomen in het actuele overzicht. Wel worden deze gegevens in het WAD-archief verwerkt en in de regel pas later zichtbaar gemaakt.

U kunt uw waarneming per e-mail doorgeven aan ons met vermelding van soort, plaats, datum en de opmerking om gegevens verborgen te houden.