Visdieven: tijd voor de eerste ronde!

De meeste volwassen Visdieven zijn inmiddels weer terug van de West- en Zuid-Afrikaanse kusten en maken zich op voor een druk en luidruchtig broedseizoen. Hoogste tijd om de eerste telling te verrichten van de Visdiefkolonies!

In dit Jaar van de Visdief willen we naast het volgen van de bekende kolonies met uw hulp een paar zaken nader bekijken.

Mee doen?
Voor het doorgeven van (nieuwe) kolonies veranderd er niets ten opzichte van andere jaren. Wanneer u uw steentje wilt bijdragen aan het onderdeel Bezettingsgraad en/of Broedsucces dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar visdief@sovon.nl. Wij sturen u dan een tel-instructie op zodat iedereen op dezelfde wijze aan het werk gaat. Voor meer informatie zie www.jaarvandevisdief.nl.

Bestaande kolonies
Van de meeste kolonies in Nederland weten we waar ze liggen en worden ze ook jaarlijks geteld door een vaste ploeg van enthousiaste Visdief-tellers. Maar ook aan hen is de vraag om nu alvast de eerste telling te verrichten. Wanneer u bij ons bekend staat als Visdief-kolonie teller dan geldt de onderstaande oproep over Bezettingsgraad en Broedsucces zeker voor u!

Nieuwe kolonies
Visdieven zijn steeds vaker in staat om zich op ogenschijnlijk onlogische plaatsen succesvol te vestigen. Het gaat in de meeste gevallen om kolonies op daken in industriegebieden. Wanneer u weet van de vestiging van Visdieven op een nieuwe locatie dan horen we dat graag van u!

Bezettingsgraad
In 2009 willen we u vragen om een kolonie waar u goed zicht op heeft frequenter dan gebruikelijk te tellen op aanwezige Visdieven, zodat een beeld gekregen wordt van de bezettingsgraad van kolonies gedurende het broedseizoen. De bezettingsgraad tussen 20 mei en 30 juni is thans bepalend voor vaststelling van de grootte van elke kolonie. Met frequentere tellingen van aanwezige broedvogels wordt de huidige telperiode geijkt en kan tevens eventuele vervroeging van het broedseizoen worden vastgesteld.

Broedsucces
Wanneer u is staat bent om de kolonie frequenter te bezoeken kan ook het aantal succesvolle legsels worden vastgesteld, en het aantal jongen. Deze informatie is van groot belang om er achter te komen welke factoren de fluctuaties in de populatie verklaren en hoe het met de kwaliteit van de populatie Visdieven is gesteld. Dit onderdeel versterkt het in de Waddenzee lopende project ‘Reproductiemeetnet’, maar biedt de eenmalige gelegenheid broedsucces in de Waddenzee te vergelijken met andere regio’s, zoals kolonies op daken in het binnenland en kolonies in het Deltagebied en IJsselmeergebied!

Geef een reactie