Nieuwsbrief maart 2009

De nieuwsbrief van maart 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Honds; – Ekstertellers gezocht; – Midwintertelling – eerste resultaten; – Fenologie 2008; – Klapeksters in de winter van 2008/2009; – Drentse Soort van het Jaar 2009 – opnieuw Zwarte Specht; – 2009: Jaar van de Visdief; – Tel mee met de Scholekstertelling; – Erik van Ommen in Assen. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2009

Nieuwsbrief september 2008

De nieuwsbrief van september 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Cumcumbertime; – Geringde vogels in Drenthe; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Januaritelling: tellers gezocht!; – SOVON-ledenraad; – Ganzen en zwanen in het seizoen 2007/2008; – Roeken, eksters en Zwarte Kraaien in en om Beilen; – Ruigpootuil broedt weer in Nederland; – Fenologie 2008; – Klapeksters 2007/2008. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november

Nieuwsbrief juni 2008

De nieuwsbrief van juni 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Voorjaar; – Drentse Vogels 21; – Drentse Soort van het jaar: Vogels in de Jeneverbes; – Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – Jaar van de Nachtzwaluw 2007; – Foeragerende huismussen; – Van de districtcoördinator: kolonievogels 2007. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik

Drentse vogel van het jaar: Zwarte Specht

WEER EEN GEBIED VAN DE LIJST !! Voor het gebied Emmerschans & Noordbargerbosch in Emmen heeft zich een teller gemeld, zodat dit gebied van de lijst kan. De volgende gebieden staan nog open: 1 Asserbos Assen 2 Tonkensbos eo Zuidvelde 3 Bosw. Gieten 4 Valtherbosch Valthe 5 Mepperdennen Meppen 6 Wildenberg Oud-Avereest 7 Steenberger Oosterveld Zuidwolde De handleiding en veldformulieren zijn te vinden onder downloads. Voor opgave en deelname: Hans Olk jc.olk@home.nl

Nieuwsbrief maart 2008

De nieuwsbrief van maart 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Aandachttrekkende artikelen: – Het dilemma van Scharrelaar; – Klapekstertelling in december 2007 en januari 2008; – Midwinterwatervogeltelling: De eerste resultaten; – Drentse Vogel van het Jaar 2008: Zwarte Specht; – De laatste kerst voor Rietganzen in polder Kloosterveen bij Assen? Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd

Drentse vogel van het jaar: Zwarte Specht

MELD JE NU AAN VOOR DEELNAME!!! Na Boomklever, Watersnip en vogels van de Jeneverbes is het in 2008 de beurt aan de Zwarte Specht. Komend jaar willen we de broedvogelverspreiding van de Zwarte Specht in Drenthe in 2008 vastleggen. We willen dit doen door middel van een vier- of vijftal veldbezoeken, waarbij we ons richten op een selectie van geschikte gebieden. De volgende gebieden zijn nog vacant: 1 Asserbos Assen 2 Banckenbosch & Esmeer Veenhuizen 3 Tonkensbos eo Zuidvelde 4