WAD-avond

WAD avond  op 15 november 2017 Op 15 november a.s. vindt de WAD avond plaats. Deze wordt gehouden bij Café Hingstman in Zeijen. Op deze avond wordt onder meer het jubileumnummer van Drentse Vogels gepresenteerd. Dat staat in een teken van de nieuwe SOVON vogels atlas. De resultaten zijn vertaald naar de getalsmatige ontwikkeling vaneen vijftigtal voor Drenthe specifieke soorten. Noteer de datum alvast in de agenda. Zodra het programma verder rond is, volgen nadere mededelingen.

WAD-avond 15 november 2017

Om al vast in de agenda te noteren! Op 15 november a.s. vindt de WAD avond plaats. Deze wordt gehouden bij Café Hingstman in Zeijen. Op deze avond wordt onder meer het jubileumnummer van Drentse Vogels gepresenteerd. Dat staat in een teken van de nieuwe Sovon Vogelatlas. De resultaten zijn vertaald naar de getalsmatige ontwikkeling van een vijftigtal voor Drenthe specifieke soorten. Noteer de datum alvast in de agenda. Zodra het programma verder rond is, volgen nadere mededelingen.

Nieuwsbrief september 2014

De nieuwbrief van april 2014 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: WAD-Jaarverslag 2013; Ganzen en zwanen in Drenthe Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe Zingende Bosuilen in Eelde-Paterswolde Fenologie 2014 Uitnodiging WAD-avond 13 november 2014.   Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2014 bij de redactie binnen te zijn.    

Dick Schoppers ontvangt Drentse Vogelpries

Op 13 november j.l. organiseerde de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) de traditionele WAD-avond. Behalve verschillende lezingen en presentaties over de Drentse vogelwereld werd op deze avond ook de Drentse Vogelpries uitgereikt. Dit jaar ging deze prijs naar Dick Schoppers uit Zuidlaren voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor allerlei vogelactiviteiten. De prijs bestaat uit een litho van de Wulp (symbool van de werkgroep).

WAD-avond 2014

Op 13 november 2014 staat de traditionele WAD-avond gepland. Op het programma staan weer een aantal boeiende lezingen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dat alsnog via  info@avifaunadrenthe.nl met opgave van naam en aantal personen. Locatie: wijkcentrum Markehuus Adres: Scharmbarg 35, 9407 EA Assen – Peelo Aanvang: 20.00 uur De toegang (incl. koffie/thee) is gratis. Na afloop is er in de barzaal gelegenheid voor een hapje en drankje (eigen rekening). Programma: – Grauwe Klauwier (Marijn Nijssen) – Januaritelling

Nieuwsbrief april 2012

De nieuwbrief van april 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Terugblik op de WAD-avond 2012; Samenstelling bestuur en werkgroepen; Drentse Vogel van het Jaar 2012: de Boomleeuwerik; Redactie zoekt kopij voor Drentse Vogels 2013; Klimaatverandering: winnaars en verliezers in 2070; Ganzen en zwanen in de winter van 2011/2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 september 2012 bij de redactie binnen te zijn.    

Drentse Vogelpries voor Peter Klomp

Een kleine 100 personen hebben op de WAD-avond van 9 februari j.l. niet alleen genoten van een aantal schitterende lezingen, maar waren eveneens getuige van de uitreiking van de Drentse Vogelpries 2012 aan Peter Klomp. De Drentse Vogelpries wordt door het WAD uitgereikt aan iemand die zich langdurig voor de Drentse vogels inzet in de breedste zin van het woord heeft ingezet. En dat heeft de prijswinnaar zeer zeker. Peter coördineert vanaf 1994 de broedvogeltellingen van de VogelWerkGroep KNNV-afdeling Assen

WAD-avond 9 februari 2012

Voor de WAD-avond op 9 februari a.s. met het thema de veranderde vogelpopulatie in Drenthe zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wie deze avond wil bezoeken zonder vooraf zich aan te melden, loopt het risico dat er geen plaats meer is. Aanmelden was en is daarom verplicht. Voorkom daarom teleurstelling en informeer daarom vooraf of er nog plaats is. Dat kan door een mailbericht te sturen aan info@avifaunadrenthe.nl. Locatie: ICO, Zuidhaeghe 2 te Assen Aanvang: 20.00 uur Op het