Visdieven: tijd voor de eerste ronde!

De meeste volwassen Visdieven zijn inmiddels weer terug van de West- en Zuid-Afrikaanse kusten en maken zich op voor een druk en luidruchtig broedseizoen. Hoogste tijd om de eerste telling te verrichten van de Visdiefkolonies! In dit Jaar van de Visdief willen we naast het volgen van de bekende kolonies met uw hulp een paar zaken nader bekijken. Mee doen? Voor het doorgeven van (nieuwe) kolonies veranderd er niets ten opzichte van andere jaren. Wanneer u uw steentje wilt bijdragen

Nieuwsbrief maart 2009

De nieuwsbrief van maart 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Honds; – Ekstertellers gezocht; – Midwintertelling – eerste resultaten; – Fenologie 2008; – Klapeksters in de winter van 2008/2009; – Drentse Soort van het Jaar 2009 – opnieuw Zwarte Specht; – 2009: Jaar van de Visdief; – Tel mee met de Scholekstertelling; – Erik van Ommen in Assen. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2009

Kan de Visdief het dak op?

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland zetten in 2009 de Visdief centraal in het Jaar van de Visdief. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een leuke aansprekende stern is, die behoorlijk bekend is bij veel vogelaars en die in grote delen van ons land voorkomt. Zoals van de meeste soorten, weten we van de visdief het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in