Grootste slaapplaats spreeuwen in Bargerveen

In het kader van de Jaar van de Spreeuw zijn het afgelopen weekend door het hele land slaapplaatstellingen uitgevoerd. Aanvullende onderzoeken vinden plaats in de hele tweede helft van oktober. Zo ook in het Bargerveen. Afgelopen maandag is met een groep SBB-vrijwilligers een spreeuwenslaapplaatstelling uitgevoerd. Met het reusachtige aantal van 258.000 lijkt deze slaapplaats de grootste van Nederland te zijn. Op woensdagavond 29 oktober 2014 besteedt RTV Drenthe in het programma ROEG (18.30 uur) aandacht aan bijzondere fenomeen in het

Jaar van de Spreeuw

Het jaar 2014 is door Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot het “Jaar van de Spreeuw’. In dat kader ontvingen we bijgaande foto. Aanleiding om fotografen in Drenthe (en daarbuiten) op te roepen om dit jaar eens in het bijzonder aandacht te besteden aan deze schitterende vogel. En met de mooiste foto’s op de website zorgen we er met elkaar voor dat de Spreeuw het hele jaar door op een bijzondere manier onder de aandacht wordt gebracht.

Soort v/h jaar 2014: Spreeuw

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. De Spreeuw neemt in aantal hard af, maar onbekend is waardoor dat komt. Extra monitoren en gegevens verzamelen over habitat en broedsucces leidt hopelijk naar een verklaring, waardoor beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden. De exacte plannen zijn op dit moment nog niet bekend, maar op de Landelijke Dag van 30 november a.s. zal dat wel het geval zijn, als de officiële aftrap van het Jaar van