Jaar van de Scholekster

Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster, waar het – ongemerkt – al jaren slecht mee gaat. Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. En daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! Via www.jaarvandescholekster.nl maken we duidelijk op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan het onderzoek. Om een gedetailleerde kaart te kunnen maken van de huidige verspreiding