Scholekster wordt stadsvogel

Vogelonderzoeker Bert Dijkstra uit Assen verwacht dat de scholekster over een jaar verdwenen is als weidevogel. Dan zal de soort alleen nog maar in steden broeden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het niet goed gaat met de weidevogels in Nederland. Soorten als de grutto, de kieviet, de veldleeuwerik en de tureluur broeden steeds minder vaak in ons land. Geen schuilplaatsen Een mogelijke oorzaak van de terugloop is de landbouw die steeds grootschaliger wordt.

Scholekster versus Patrijs

Tijdens het ringen van Scholeksters in een akkergebied vlakbij Loon deden Bert Dijkstra en Rinus Dillerop een bijzondere waarneming: Een Scholekster die zijn onbewaakte nest verdedigt tegenover twee Patrijzen. “We waren bezig met het kleurringen van Scholeksters, direct ten westen van Loon. Tijdens het ringen van een net gevangen adulte Scholekster zagen we een mooi schouwspel op de akker. Een paartje Patrijzen had het onbewaakte nest van de Scholekster iets te dicht genaderd. De Scholekster kwam eerst rustig aanlopen, maar

Rapportage ‘Jaar van de Scholekster’

Verschenen: ‘Scholeksters in de knel: onderzoek naar de oorzaken van de dramatische achteruitgang van de Scholekster in Nederland’. Dit rapport is te downloaden via de rubriek ‘Downloads’. Scholeksterkaart De afgebeelde flyer is eveneens in pdf beschikbaar via ons downloadmenu. Hebt u meegewerkt aan het onderzoek in het kader van ‘Jaar van de Scholekster’? Dan kunt u een gedrukt exemplaar exemplaar aanvragen bij SOVON. Stuur een mailbericht aan info@sovon.nl onder vermelding van ‘Scholeksterkaart’ en uw naam en adres. Dan wordt deze

Drentse Scholekster maakt verre reis

Dat ook een Scholekster voor een verrassing kan zorgen, blijkt uit een onverwachte terugmelding van een in Assen geringde jonge Scholekster. In het binnenland broedende Scholeksters overwinteren grotendeels in de Waddenzee of Zeeuwse Delta. Maar deze Drentse Scholekster lijkt de winter door te gaan brengen op het Franse eiland Ile D’ Oleron, bijna 960 km zuidwestelijk van de geboorteplaats! Dat blijkt uit een recente terugmelding op 29 oktober 2011, gedaan door Loïc Jomat uit Frankrijk. Deze Scholekster werd op 28

Scholekster met kleurringen

In 2008 en 2009 heeft SOVON, in opdracht van Vogelbescherming, met hulp van vele vrijwilligers onderzoek uitgevoerd naar de achteruitgang van de Scholekster. Onvoldoende duidelijk is wat de oorzaak is van deze neerwaartse lijn. Verder onderzoek m.b.v. kleurringen moet daar meer inzicht in geven. Ondertussen lopen er verschillende projecten waarbij Scholeksters voorzien zijn van kleurringen. Heeft u een dergelijke Scholekster gezien, voert u dan de waarneming in op www.wadertrack.nl.

Gaat Scholekster verdwijnen?

Zonder ingrijpende maatregelen is de Scholekster binnenkort praktisch uitgestorven in Nederland. Nieuw onderzoek van SOVON Vogelonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland laat zien dat als er nu niks gebeurt de scholekster binnen afzienbare tijd in Nederland praktisch is uitgestorven. Het is al langer bekend dat de scholekster in aantallen achteruit holt, maar de nieuwste cijfers zijn ook voor de kenners schokkend. De afgelopen drie jaar is er een groot onderzoek naar de scholekster uitgevoerd, waarbij voor het eerst gekeken is

Nieuwsbrief maart 2009

De nieuwsbrief van maart 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Honds; – Ekstertellers gezocht; – Midwintertelling – eerste resultaten; – Fenologie 2008; – Klapeksters in de winter van 2008/2009; – Drentse Soort van het Jaar 2009 – opnieuw Zwarte Specht; – 2009: Jaar van de Visdief; – Tel mee met de Scholekstertelling; – Erik van Ommen in Assen. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2009

Scholekstertelling

Scholeksters tellen tijdens het Scholekstertelweekend: claimen kan vanaf nu. De Scholekster was in 2008 de soort van het jaar. Eén van de doelstellingen was om een actueel beeld te verkrijgen van de Nederlandse broedpopulatie van deze almaar zeldzamer wordende soort. Dit is helaas maar deels gelukt. In het voorjaar van 2008 hebben velen al een bijdrage geleverd aan het onderzoek door broedparen te inventariseren en aan ons door te geven. Om van nog meer gebieden over gegevens te beschikken organiseren

« Oudere ingaven