Ransuil op RTV Drenthe

  Kortgeleden zond RTV Drenthe een nieuwsitem uit over de Ransuil. Daarin stond ons project m.b.t. het inventariseren van roestplaatsen centraal. Klik hier om dit nieuwsitem te bekijken. In het kader van de Drentse Soort van het Jaar 2010 zijn we toen gestart met een onderzoek naar Ransuilen in Drenthe. Dit project loopt nog steeds en daarom zijn alle waarnemingen van Ransuilen welkom. Dat betreft niet alleen nieuwe locaties, maar ook plekken waar eerder Ransuilen zijn gezien. Waarnemingen kunnen per mail

Roestplaatsen Ransuilen

In de winter heb je de allerbeste kans om ransuilen te zien. Ze zitten overdag vaak met meerdere exemplaren bij elkaar in een boom. Door hun geweldige schutkleuren moet je wel drie keer kijken, voordat je ze in de smiezen hebt. Let vooral op uilenpoep op de grond. Witte uitwerpselen onder een boom kunnen duiden op een winterroestplaats. Rustplaatsen Ransuilen slapen overdag bij elkaar en zo’n uilenroest- of rustplaats kan soms wel enkele tientallen exemplaren tellen. Roestplaatsen bevinden zich in

Roestplaatsen Ransuil

Afgelopen winter is er in Drenthe gespeurd naar roestplaatsen van Ransuilen. Dit willen we deze winter een vervolg geven. Alle waarnemingen van roestplaatsen van Ransuilen zijn welkom. Dat betreft niet alleen nieuwe locaties, maar ook plekken waar eerder Ransuilen zijn gezien. Dus op zoek naar roestende Ransuilen. Regelmatig – bijvoorbeeld om de 14 dagen tellen van de aantallen – geeft een mooi idee over het verloop in de maanden. Via de website is het desbetreffende formulierte downloaden. Hans Olk, Remco

Ransuil: Drentse Vogel v/h Jaar 2010

Afgelopen winter is er in Drenthe gespeurd naar roestplaatsen van Ransuilen. Op de volgende plekken zijn Ransuilen aangetroffen: Paterswolde (2 plaatsen) Rolde Westersche veld van Rolde Annerveenschekanaal Havelte Zuidlaren Totaal aantal exemplaren: 47, waarvan het grootste deel binnen de bebouwde kom. Dit beeld is niet compleet. Daarom willen we deze herfst en winter het plaatje nog meer compleet te krijgen. Ieder die roestplaatsen heeft doorgegeven, vragen we om dat in de komende maanden opnieuw te doen. Daarnaast hopen we op

Nieuwsbrief december 2010

De nieuwsbrief van december 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar; – Pleisterende Grote Piepers op Balloërveld; – Pestvogels; – Januaritelling 2010; – Drentse Vogel v/n Jaar 2010: Ransuil; – Middelste Bonte Specht; -LSB Kolonievogels, een eerste impressie. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 februari 2011 bij de redactie binnen te zijn. Kopij kan verzonden worden aan info@avifaunadrenthe.nl.

Ransuil: uitzending RTV Drenthe

Afgelopen week heeft RTV Drenthe in de nieuwsrubriek aandacht besteed aan de wintertelling van de Ransuil. Voor wie het gemist heeft of nog eens wil horen klik hier. Naar aanleiding van deze uitzending ontvingen we onderstaand bericht en foto:   Op zondagmiddag 21 november j.l. zagen we tot onze verbazing een Ransuil bij ons in de boom zitten. We dachten eerst aan een roofvogel maar bij nader onderzoek, het vogelboek Complete gids Vogels van Nederland van Lars Jonsson van Vereniging

Persbericht

Drentse vogel van het jaar 2010 Ransuil Jaarlijks heeft de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) een vogelsoort centraal staan waar onderzoek aan wordt verricht. De afgelopen jaren zijn de Boomklever, de Watersnip en de Zwarte Specht onderzocht waarbij de broedvogelpopulatie in kaart is gebracht. Maar dit jaar is de winter gekozen om gegevens over overwinterende Ransuilen te verzamelen. Vanaf het najaar verzamelen Ransuilen zich vaak in groepjes aan bijvoorbeeld de randen van of in dorpen en steden. Op deze gemeenschappelijke slaapplaatsen,

Nieuwsbrief oktober 2010

De nieuwsbrief van oktober 2010 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – WAD-avond 2010 : 25 november noteren!; – Ganzen- en zwanentelling: tellers gevraagd!; – Klapeksters in de winter van 2009/2010; – Kleine Karekieten in de bebouwde kom van Eelde-Paterswolde; – Fenologie 2010; – Een nestje van de Tjiftjaf; – Ransuil: slaapplaatsenonderzoek; – Drentse Vogels 2009. [/color] Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november 2010 bij de redactie binnen te

Ransuil: Drentse Vogel 2010

Na de Boomklever, de Watersnip, de vogels van de Jeneverbes en de Zwarte Specht in de afgelopen jaren nu dus een vogel uit de uilenfamilie, de Ransuil. Onderzoek Doel is de roestplaatsen van Ransuilen in de provincie Drenthe in kaart te brengen. We willen bij dit onderzoek antwoord zoeken op de volgende vragen: Waar bevinden deze roestplaatsen zich? Wanneer worden ze bezet? Om wat voor aantallen gaat het? Hoe is het aantalverloop tijdens het winterseizoen? Informatie Na het broedseizoen worden

« Oudere ingaven