Nacht van de Rallen en Roerdomp

Na het succes in 2015 gaan we het in kaart brengen van rallen en Roerdompen in geschikte moerasgebieden in 2016 voortzetten! De nadruk komt ook nu weer te liggen op een aantal  specifieke Natura 2000-gebieden. Omdat het hierbij gaat om relatief gemakkelijk te herkennen soorten waar de meeste vogelaars enthousiast van worden, hopen we ook dit jaar op een enthousiaste deelname aan de Nacht van de Rallen. Twee tellingen Ook in 2016 proberen we om deze soorten nadrukkelijker op de kaart

Nacht van de Rallen en Roerdomp

Na het succes in 2015 gaan we het in kaart brengen van rallen en Roerdompen in geschikte moerasgebieden in 2016 voortzetten! De nadruk komt ook nu weer te liggen op een aantal  specifieke Natura 2000-gebieden. Omdat het hierbij gaat om relatief gemakkelijk te herkennen soorten waar de meeste vogelaars enthousiast van worden, hopen we ook dit jaar op een enthousiaste deelname aan de Nacht van de Rallen. Twee tellingen Ook in 2016 proberen we om deze soorten nadrukkelijker op de kaart te

Nacht van de Rallen en Roerdomp 2016

Na het succes in 2015 gaan we het in kaart brengen van rallen en Roerdompen in geschikte moerasgebieden in 2016 voortzetten! De nadruk komt ook nu weer te liggen op een aantal  specifieke Natura 2000-gebieden. Omdat het hierbij gaat om relatief gemakkelijk te herkennen soorten waar de meeste vogelaars enthousiast van worden, hopen we ook dit jaar op een enthousiaste deelname aan de Nacht van de Rallen. Twee tellingen Ook in 2016 proberen we om deze soorten nadrukkelijker op de kaart

Nacht van Ral en Roerdomp

In 2015 heeft Sovon geen speciale soort als jaarsoort gekozen. En daarom kan er dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: Aandacht voor Porseleinhoen en Roerdomp in N2000-gebieden. En omdat dit gemakkelijk te herkennen soorten zijn, is dit voor een brede groep van vogelaars een leuke uitdaging. Twee tellingen In 2015 wordt er tijdens twee periodes geteld tijdens de actie Nacht van de Rallen: 17 april – 26 april (voorkeurtelling 1e weekend) – zon onder om 20:40 u 29