Midwintertelling 2010

De Midwintertelling in het weekend van 16 en 17 januari was er een die ons nog lang zal heugen. Het winterse weer was weliswaar (tijdelijk) verdwenen, maar de gevolgen waren duidelijk merkbaar. Nog nooit eerder werden er zulke lage aantallen ganzen in onze provincie geteld. Dit gold overigens ook voor de overige noordelijke provincies. In andere delen, zoals in Utrecht en Zuid-Holland en ook Zeeland, waren de aantallen plaatselijk juist nog nooit zo hoog. Sommige andere watervogels waren uit de

Nieuwsbrief december 2009

De nieuwsbrief van december 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Big Brother; – Gekuifde vogels in de winter; – Drentse Vogel van het Jaar 2010 de Ransuil; – Hoeveel IJsvogels broeden er in Drenthe?; – Landelijke Klapekstertelling 2009/2010; – Midwinter (water)vogeltelling; – BMP-E De Drentse variant; – 2010: Het jaar van de Bruine Kiekendief; – Online stippenkaarten maken van BMP- en LSB-gebieden; – Kopij Drentse Vogels 25; – Fenologie

Midwinter (water)vogeltelling 2010

In het weekend van 16 en 17 januari 2010 is de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. Er zijn verspreid over de provincie nog een aantal gebieden waar geen tellers voor zijn. Mocht u interesse hebben om een vacant gebied te tellen dan kunt u contact met mij opnemen. Voor meer informatie zie ook het nieuwsitem van 29 november 2009. Reacties en vragen bij voorkeur per e-mail maar telefonisch kan natuurlijk ook. René Oosterhuis Coördinator Midwinterwatervogeltelling Nijenoertweg 131 9351 HR Leek

Midwinter (watervogel)telling 2010

In het weekend van 16 en 17 januari 2010 is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. In dat weekend zullen in heel Nederland weer veel mensen gewapend met verrekijker en/of telescoop de watervogels tellen. Ook in Drenthe worden jaarlijks verspreid over de provincie zo´n 250 steekproefgebieden geteld. Het gaat om grotere meren zoals het Leekstermeer maar ook om zandgaten, vennetjes en wijken. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen op de verschillende gebieden veel en soms ook erg

Midwinter (watervogel)telling

In het weekend van 17 en 18 januari 2009 is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. In Drenthe worden zo’n 250 proefvlakken geteld. De vaste tellers ontvangen eind december hun formulieren en kaarten per post. Er zijn verspreid over de provincie nog een aantal gebieden waar geen tellers voor zijn. Mocht u interesse hebben om een vacant gebied te tellen dan kunt u contact met mij opnemen. Reacties en vragen bij voorkeur per e-mail maar telefonisch

Nieuwsbrief december 2007

De nieuwbrief van december 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Aandachttrekkende artikelen: – een uitgebreid verslag van de WAD-jubileumavond (Hero Moorlag) – resultaten 3 jaar midwintertelling nieuwe stijl nu al waardevol! (Willem van Manen) – Broedvogelonderzoek en nog beter BMP-en (Arend van Dijk) Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 februari 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2007

De eerste nieuwsbrief van 2007 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. Een greep uit de inhoud: – Een overzicht van activiteiten i.v.m. 30-jaar WAD – Midwinter Watervogeltelling 2007: eerste impressie – SOVON-Nieuws: Jaar van de Nachtzwaluw – Drentse Vogel van het Jaar 2005: Boomklever topper!! – Drentse Vogel van het Jaar 2007: Vogels in de Jeneverbes – Hulp gezocht bij inventariseren Bonte Vliegenvangers Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 mei 2007 bij de redactie binnen

Midwintertelling 2007

In het weekend van 13 en 14 januari 2007 is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling van de watervogels. In dat weekend zullen in heel Neder-land weer veel mensen gewapend met verrekijker of telescoop de watervogels tellen. Ook in Drenthe worden jaarlijks zo´n 250 steek-proefgebieden geteld. Achtergrondinformatie over de telling vindt u in de handleiding voor de WAD-wintertelling en de SOVON handleiding. De vaste tellers ontvangen eind december / begin januari hun formulieren en kaarten. Er zijn ook nog

Watervogelproject 2006

Op 14 en 15 januari is het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling watervogels. In dat weekend gaan in heel Nederland veel mensen gewapend met verrekijker en telescoop op pad om watervogels te tellen. Dat gebeurt ook weer in Drenthe. Zo’n 250 gebieden worden geteld. De coördinatie gebeurt door de WAD. Zij zorgen voor papieren en de verwerking. Voor een aantal gebieden zoeken wij nog een teller. Het gaat om de volgende waters: zandgat Witteveen (Westerbork) zandgat Eursinge zandgat Steenwijkermoer