Drentse Vogels 17

Inhoud: Arend J. van Dijk: Aantal schattingen van broedvogels in Drenthe in 1998-2000 Jan W. Grotenhuis: Kolonievorming bij Canadese Gans Ate Dijkstra: De Kwartel als slachtoffer van een lokroep uit de zee Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als kraamkamer voor Kraanvogels Bert Dijkstra: Terreingebruik en reproductie van de Grutto in de Haulerpolder Herman Feenstra: Zingende Bosruiters in het Fochteloërveen Anne v.d. Zijpp: Hop in Drenthe Henk-Jan Ottens: Extreem laat broedsel Grote Lijster bij Rolde Rob G. Bijlsma: Na 80 jaar afwezigheid

Drentse Vogels 16

Inhoud: Ate Dijkstra: Weispel van kwartelen met vliegnetten en steekgarens, of: De Kwartel als jachtbuit Herman Feenstra: Kraanvogels in het Fochteloërveen Bert Dijkstra: Opmerkelijk foerageergebied van juveniele Kieviten Arend J. van Dijk en Bert Dijkstra: De Kievit als broedvogel in Drenthe Ate Dijkstra: De consumptie van de mannelijke bloeiwijze van de beuk door Houtduif Rob G. Bijlsma: IJsvogels, de (geringe) aantrekkingskracht van een Drents ven Rens Penninx: Winterkoning helpt Koolmees bij het grootbrengen van jongen Willem van Manen: Voedselecologie van