Drentse Vogels 19

Inhoud: Ate Dijkstra: “Here comes the sun”, over zonnebadende vogels Jeroen Nienhuis: Verspreiding en aantal-ontwikkeling van Nijlganzen in Noord-Drenthe en Midden-Groningen Herman Feenstra: Opnieuw Kraanvogels geboren in het Fochteloërveen in 2005 Bert Dijkstra: Broedsucces van de Kievit in agrarisch en suburbaan gebied bij Assen Gerrit Bril: Broedgevallen van Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw in Drenthe Bert Dijkstra: Succesvolle broedgevallen van Visdief op nestvlotten in het Friesche Veen  Willem van Manen: Nestelende Houtduiven in Assen Bert Dijkstra: Predatie van Vossen in kolonies van

Drentse Vogels 18

Inhoud: Leo M.J. van den Bergh: Overwinterende Taiga- en Toendrarietganzen in Drenthe in 1990-2000 Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als broed- en verzamelplaats voor Kraanvogels in 2004 Willem van Manen: Tapuiten op het Aeckingerzand in 2004 Ate Dijkstra: Dag bloemen, dag vogels, dag vlinders: Predatie van dagvlinders door Koolmees Willem van Manen: Broedende Zwarte Kraaien op heidevelden in Noord-Brabant en Friesland in 2004 Rob G. Bijlsma: Tweede broedgeval van de Raaf in Drenthe Willem van Manen: Broedgevallen van Grote Kruisbek in

Drentse Vogels 17

Inhoud: Arend J. van Dijk: Aantal schattingen van broedvogels in Drenthe in 1998-2000 Jan W. Grotenhuis: Kolonievorming bij Canadese Gans Ate Dijkstra: De Kwartel als slachtoffer van een lokroep uit de zee Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als kraamkamer voor Kraanvogels Bert Dijkstra: Terreingebruik en reproductie van de Grutto in de Haulerpolder Herman Feenstra: Zingende Bosruiters in het Fochteloërveen Anne v.d. Zijpp: Hop in Drenthe Henk-Jan Ottens: Extreem laat broedsel Grote Lijster bij Rolde Rob G. Bijlsma: Na 80 jaar afwezigheid

Drentse Vogels 16

Inhoud: Ate Dijkstra: Weispel van kwartelen met vliegnetten en steekgarens, of: De Kwartel als jachtbuit Herman Feenstra: Kraanvogels in het Fochteloërveen Bert Dijkstra: Opmerkelijk foerageergebied van juveniele Kieviten Arend J. van Dijk en Bert Dijkstra: De Kievit als broedvogel in Drenthe Ate Dijkstra: De consumptie van de mannelijke bloeiwijze van de beuk door Houtduif Rob G. Bijlsma: IJsvogels, de (geringe) aantrekkingskracht van een Drents ven Rens Penninx: Winterkoning helpt Koolmees bij het grootbrengen van jongen Willem van Manen: Voedselecologie van