Kraanvogels doen het goed!

Het gaat heel goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. Dit jaar hebben 7 paartjes er gebroed. Bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Schatting is dat er 8 kuikens zijn geboren. De toename van het aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen.   Van ei tot puber Rond Pasen kropen de eerste kuikens uit het ei. Kraanvogelkuikens moeten een groot deel van de dag eten om uit te groeien tot een

Opletten voor Kraanvogels!

Hoewel de meeste Kraanvogels verder zuidelijk ons land aan doen op hun trektocht naar het zuiden is de kans aanwezig om ook in onze provincie deze soort te spotten. Zeker nu het tijdelijk gevoelig kouder wordt en de wind het afgelopen weekend vanuit het oosten waaide is de kans groter om overtrekkende Kraanvogels waar te nemen. Hou de lucht dus maar goed in de gaten. Voor Nederland is vooral de meest westelijke pleisterplaats in Duitsland van belang. Hier, in Diepholz

Jonge Kraanvogel Dwingelderveld

Voor het eerst zijn in nationaal park Dwingelderveld jonge kraanvogels uit het ei gekomen. Twee jonge vogels zijn uit het ei gekropen, waarvan helaas er eentje inmiddels is overleden. Het andere kraanvogeltje maakt het goed en groeit ondertussen van dag tot dag. Het Dwingelderveld herbergt sinds 2004 al Kraanvogels en in de afgelopen jaren werd telkens met spanning afgewacht of de Kraanvogel er succesvol tot broeden zou komen. Na verschillende mislukte pogingen is het nu dus raak. Na het Fochteloërveen

Fochteloërveen in de mangel?

Uitbreidingsplannen van de gemeenten Assen en Midden-Drenthe kan slecht uitpakken voor het waardevolle natuurgebied Fochteloërveen. Dat is de uitkomst van de ingediende zienswijze op de plannen door Vogelbescherming. Deze zienswijze is in nauw overleg met de Wetlandwachten tot stand gekomen en toont klip en klaar aan dat de plannen zeer slecht kunnen uitpakken voor de overwinterende rietganzen en de broedende kraanvogels. Daarom moeten mogelijke effecten goed onderzocht worden in een ‘passende beoordeling’. Voor genoemde soorten geldt een zorgplicht die door

Gevolgen brand Fochteloërveen

Behalve dat de brand ook de derde broedpoging van een paartje Kraanvogels verstoorde, zijn ook andere soorten getroffen: broedende paartjes Roodborsttapuiten, maar ook de populatie Paapjes. Hoewel ze nog niet met broeden waren begonnen, is wel een groot deel van het broedgebied in rook opgegaan. Herman Feenstra: “Een derde van de Nederlandse populatie broedt hier, dus dat is een klap. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk de robuuste verbindingen van de EHS zijn.’ Toch kon Feenstra ondanks de

Nieuwe site Kraanvogel

Wie weet het nog niet? De Kraanvogel broedt weer in Nederland en nog vlakbi ook! Voor het eerst in 2001 telt het Fochteloérveen – een hoogveengebied op de grens van Drenthe en Friesland – een broedpaar. Dat het geen incident is, bewijzen de gegevens en cijfers over de jaren daarna. Ook in andere gebieden neemt de kans toe, dat de Kraanvogel daar tot broeden komt. Tegelijkertijd nemen ook de vragen toe welke beschermende maatregelen genomen moeten worden, want hoe mooi