Klapekstertelling 2017/2018

Weinig vogels die zo tot de verbeelding spreken als de klauwieren. Wanneer het kouder wordt maakt de Grauwe Klauwier plaats voor de Klapekster. Inmiddels zijn de eerste Klapeksters al waargenomen. Het is een schaarse overwinteraar in ons land en wordt vooral op heidevelden maar ook steeds meer op ruderale terreinen waargenomen. Waarneming.nl organiseert elke winter de integrale Klapekstertelling. Iedereen kan aan deze telling meedoen. De klapekster is gemakkelijk te herkennen en de telling kost slechts een beperkte hoeveelheid tijd. In

Klapeksters winter 2015/2016

De tweede Klapekstertelling is achter de rug. Tijd om eens de balans op te maken. In geheel Nederland zijn er totaal 447 Klapeksters geteld deze winter. Deze werden waargenomen in 377 verschillende gebieden. Het merendeel van de Klapeksters werd gezien op de zandgronden en hoogvenen in de oostelijke en zuidelijke delen van het land. Gelderland is de absolute koploper wat betreft het aantal Klapeksterwaarnemingen. Daar werden op basis van de telweekenden meer dan 600 waarnemingen ingevoerd. Noord-Brabant staat met bijna 450 waarnemingen

Klapekstertellingen

  Ook dit winterseizoen wordt er weer een Klapekstertelling georganiseerd. De landelijke tellingen zijn gepland op 18 t/m 21 december 2015 en 19 t/m 22 februari 2016. Noteer ze alvast in je agenda! Als je in beide periodes 1 dag kan tellen doe dan mee! Je kunt nu al aangeven welk(e) gebied(en) jij dit seizoen voor je rekening wilt nemen. Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.waarneming.nl, kies onder de knop ‘Projecten’ de optie ‘Klapekstertelling 2015-2016’. Via de optie ‘Overzicht claim gebieden’ kom je in

Klapekstertelling: oproep

Net als voorgaande jaren willen we ook komende winter weer een overzicht van overwinterende Klapeksters in Drenthe maken. De traditie van twee simultaantellingen in december en januari willen we dit jaar voortzetten. Noteer de twee tellingen alvast in je agenda: 17/18 december 2011 14/15 januari 2012 Het team van waarneming.nl is van ons voornemen op de hoogte gesteld en wil de telling ook dit jaar weer landelijk onder de aandacht brengen van hun tellersbestand. Voor de tellingen zijn we op

Klapekstertellingen

Ook deze winter blijven de Klapeksters niet onopgemerkt. Door middel van twee tellingen willen we ook dit jaar weer de Klapeksters in beeld krijgen. Dit geldt niet alleen voor onze provincie, maar voor heel Nederland. Daarvoor werken we opnieuw samen met het team van waarneming.nl en SOVON. De tellingen worden georganiseerd in het weekend van 18/19 december en 22/23 januari. Uitwijkmogelijkheden zijn de vrijdag ervoor en de maandag erna. De Werkgroep Avifauna Drenthe ondersteunt dit initiatief en probeert weer zoveel

Nieuwsbrief december 2009

De nieuwsbrief van december 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: – Scharrelaar – Big Brother; – Gekuifde vogels in de winter; – Drentse Vogel van het Jaar 2010 de Ransuil; – Hoeveel IJsvogels broeden er in Drenthe?; – Landelijke Klapekstertelling 2009/2010; – Midwinter (water)vogeltelling; – BMP-E De Drentse variant; – 2010: Het jaar van de Bruine Kiekendief; – Online stippenkaarten maken van BMP- en LSB-gebieden; – Kopij Drentse Vogels 25; – Fenologie

Landelijke Klapekstertelling

Voor sommigen vertrouwd, voor anderen een bijzondere gast: de Klapekster. In de trektijd duiken Klapeksters op allerlei plekken op. Reden dat Waarneming.nl en SOVON gezamenlijk de handen opnieuw ineen slaan om een goed landelijk beeld te krijgen. Hoeveel vogels komen er naar ons land? En voor hoe lang? In onze provincie worden de Klapeksters al heel wat jaren geteld en de WAD juicht de landelijke telling weer van harte toe. Onze provincie leverde de afgelopen jaren een belangrijk aandeel in

« Oudere ingaven