Drentse Vogels 23

Inhoud: Verandering vogelbevolking landgoed Mensinge 1963-2008 Scholeksters als pleegouders van kievitkuikens Broedvogels Dwingelderveld en effecten heidebeheer 1964-2006 De Kleine Plevier als broedvogel in Drenthe IJsvogel: naar schatting 50-100 broedparen in 2007-2009 Broedvogelbevolking van de beekdalgraslanden in de Eener- en Tempelstukken 1994-2009 Wat doen watervogels als er ijs ligt? Het wedervaren van de Raaf als broedvogel in Drenthe; Mislukte broedpoging Wilde Zwaan in 2009 Zwarte Specht: Drentse vogel van het jaar Grote Gele Kwikstaart: een blijvertje in Veenhuizen

Drentse Vogels 16

Inhoud: Ate Dijkstra: Weispel van kwartelen met vliegnetten en steekgarens, of: De Kwartel als jachtbuit Herman Feenstra: Kraanvogels in het Fochteloërveen Bert Dijkstra: Opmerkelijk foerageergebied van juveniele Kieviten Arend J. van Dijk en Bert Dijkstra: De Kievit als broedvogel in Drenthe Ate Dijkstra: De consumptie van de mannelijke bloeiwijze van de beuk door Houtduif Rob G. Bijlsma: IJsvogels, de (geringe) aantrekkingskracht van een Drents ven Rens Penninx: Winterkoning helpt Koolmees bij het grootbrengen van jongen Willem van Manen: Voedselecologie van