Fusie waterschappen levert nestplaatsen ijsvogels op

Een blijvend monument: 16 nestplaatsen voor de IJsvogel De herinnering aan het voormalige waterschap Reest en Wieden is op 23 februari afgerond met de oplevering van de laatste nestplaats voor de ijsvogel in het het voormalige gebied van waterschap Reest en Wieden. Dit waterschap, met in het logo de ijsvogel, is opgegaan in waterschap Drents Overijsselse Delta. Met de oplevering van de 16e nestplaats in het Drentse Oude Kene, tussen Hoogeveen en Fluitenberg, zijn alle nestplaatsen klaar en de blijvende

Cadeau waterschap: nestplaatsen ijsvogel

            Eerste nestplaats ijsvogels klaar als herinnering aan waterschap Als blijvende herinnering aan het voormalige waterschap Reest en Wieden wordt maandag 29 februari om 11.00 uur de eerste nestplaats voor ijsvogels symbolisch in gebruik genomen. Plaats van handeling is Blijdenstein, een buurtschap ten noordoosten van Meppel. Op initiatief van Mark Tuit (PvdA), Gerard van den Berg (Natuur) en Obe Brandsma (Water Natuurlijk) besloot  het Algemeen Bestuur van – toen nog –  waterschap Reest en Wieden