Nieuwsbrief november 2012

De nieuwbrief van november 2012 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu. De inhoud van dit nummer: Van de bestuurstafel: werkplan 2012; Drentse Vogel van het Jaar 2013: Boomleeuwerik; Vogelatlas onderzoek ook in de provincie Drenthe in de startblokken; Ganzen- en Zwanentelling seizoen 2012/2013; Klauwieren in Drenthe; Klapeksters in de winter van 2011/2012; Januaritelling 2013; Fenologie 2012. Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 maart 2013 bij de redactie binnen te zijn.    

Grauwe Klauwier vinden via app

Vogelbescherming Nederland, Sovon en Stichting Bargerveen presenteren een primeur in Nederland. Een app om een zeldzame diersoort op te sporen. Wie de Grauwe Klauwier wil vinden, kan dit vanaf nu doen met behulp van zijn smartphone. De gratis app brengt je in natuurreservaat Bargerveen in Drenthe naar de plekken waar je de uiterst zeldzame vogel kunt zien. De app leidt de wandelaar over de kleinste paadjes naar de juiste plekken. Daar informeert de app de wandelaar waar hij of zij

Jaar van de Grauwe Klauwieren

Tijdens de Nationale Vogelweek gaat op 12 mei in het Bargerveen het Jaar van de Klauwieren officieel van start met het openen van een speciale klauwierenwandeling. Nog nooit een grauwe klauwier gezien? Grijp dan nu je kans. Meld u aan voor die gratis speciale klauwierenexcursie. Vergeet niet om u ook aan te melden voor een boeiende klauwierenlezing op diezelfde dag! De grauwe klauwier is de afgelopen jaren bezig met een geweldige comeback in ons land. Door Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek

Grauwe Klauwier met zender geeft nieuwe info

Terwijl het voorjaar in Nederland van start is gegaan, moeten we nog bijna twee maanden wachten voordat de Grauwe klauwieren arriveren in hun broedgebieden. Deze vogel overwintert in zuidelijk Afrika en keert als een van de laatste soorten terug. Uit Deens onderzoek met zenders blijkt dat ze nu al wel onderweg zijn naar het noorden. Komend jaar zal blijken of Nederlandse Grauwe klauwieren hetzelfde trekgedrag vertonen. Uit recent Deens onderzoek blijkt dat Grauwe klauwieren niet simpelweg op-en-neervliegen tussen broed- en

Vogels geen last van motorgebrul

De grauwe klauwier, de boomleeuwerik en de graspieper hebben geen last van kortdurend motorgebrul. Dat blijkt uit onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra en SOVON Vogelonderzoek uit Nijmegen. Het is algemeen bekend dat vogels niet graag verblijven in de buurt van snelwegen. Ze houden niet van de voortdurende ruis van het langsrazende verkeer. Zelfs op honderden meters afstand van een snelweg komen volgens vogelonderzoeker Ruud Foppen van SOVON minder vogels voor dan elders. “Zoiets hadden we ook verwacht bij het

Grauwe Klauwieren: zet de groei zich door in 2008?

In 2007 werden er landelijk zo’n 275 paartjes Grauwe Klauwieren geteld. De gestage opmars van deze soort zette zich daarmee opnieuw voort. De eerste geluiden wijzen er op dat 2008 opnieuw een goed jaar is voor deze soort. En dan doet de vraag zich voor of de grens van 300 zal worden gepasseerd. En hoe dicht zal het aantal uitkomen bij de toppers uit de jaren zestig met zo’n 350 paartjes. Drenthe is al jaren het bolwerk van deze soort.

Goed jaar voor de Grauwe Klauwier

Dat onze privincie een toplocatie is voor de Grauwe Klauwier wisten we. Maar dat nu ook andere streken van Nederland aangenaam verrast worden door deze soort is nieuw. Voor het eerst in 26 jaar heeft er een paartje gebroed in de duinen bij Castricum. Maar ook op het Waddeneiland Vlieland werd een broedend paartje ontdekt. Prachtige filmbeelden van o.a. voederingen van nestjongen zijn te bekijken door hier te klikken. De provincie Drenthe blijft het echte bolwerk van de Grauwe Klauwier