Drentse Vogels 22

Inhoud: De Scholekster, broedvogels van Assen en omgeving Het Geeserstroomgebied, een nieuwe vogelparadijs Wilde Zwaan voor het vierde jaar broedend in ZW-Drenthe In vijftig jaar steeds meer overwinterende ganzen in ZW-Drenthe Plotseling zestig Blauwe Kiekendieven op slaapplaatsen van het Dwingelderveld en Doldersumseveld in 2006-2008 Hij die verre reizen doet Grauwe Klauwieren profiteren van natuurontwikkeling in het Fochteloërveen

Drentse Vogels 21

Inhoud: Jeneverbessen als nestplaats voor vogels Veranderingen in de broedvogelbevolking van Exloo in 1976-2007 Wilde Zwaan voor het derde jaar broedend in ZW-Drenthe Kuikensterfte bij Grote Canadese Gans in het Fochteloërveen Zwanenzang van weidevogels in stroomdal van de Drentsche Aa: een reconstructie Havik bekoopt mogelijke ontmoeting met marters met de dood Resultaten van het jaar van de Watersnip in 2006 Knobbelzwaan versus Lepelaar Grit in magen van houtduiven Spreeuwen en Boerenzwaluw en koeien in de wei Jaar van de Nachtzwaluw

Drentse Vogels 20

Inhoud: Arend van Dijk en Rob Bijlsma: Lange termijn veranderingen bij broedvogels Wapserveld-Berkenheuvel Ate Dijkstra: Een bladbadende Heggenmus Arend van Dijk: Broedende Wilde Zwaan Henk M. Luning: Ganzenjacht in Drenthe in de 19e eeuw Herman Feenstra: Grote Canadese Ganzen succesvol in het Fochteloërveen? Henk M. Laning: Regelgeving rond vierenhalve eeuw goudplevierenvangst in Drenthe Bert Dijkstra: Oponthoud door koude bij trekkende Kieviten Ate Dijkstra: De consumptie van zaden van de wilde kardinaalsmuts Willem van Manen: Late Pestvogels foeragerend op zwarte populier

Drentse Vogels 19

Inhoud: Ate Dijkstra: “Here comes the sun”, over zonnebadende vogels Jeroen Nienhuis: Verspreiding en aantal-ontwikkeling van Nijlganzen in Noord-Drenthe en Midden-Groningen Herman Feenstra: Opnieuw Kraanvogels geboren in het Fochteloërveen in 2005 Bert Dijkstra: Broedsucces van de Kievit in agrarisch en suburbaan gebied bij Assen Gerrit Bril: Broedgevallen van Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw in Drenthe Bert Dijkstra: Succesvolle broedgevallen van Visdief op nestvlotten in het Friesche Veen  Willem van Manen: Nestelende Houtduiven in Assen Bert Dijkstra: Predatie van Vossen in kolonies van

Drentse Vogels 18

Inhoud: Leo M.J. van den Bergh: Overwinterende Taiga- en Toendrarietganzen in Drenthe in 1990-2000 Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als broed- en verzamelplaats voor Kraanvogels in 2004 Willem van Manen: Tapuiten op het Aeckingerzand in 2004 Ate Dijkstra: Dag bloemen, dag vogels, dag vlinders: Predatie van dagvlinders door Koolmees Willem van Manen: Broedende Zwarte Kraaien op heidevelden in Noord-Brabant en Friesland in 2004 Rob G. Bijlsma: Tweede broedgeval van de Raaf in Drenthe Willem van Manen: Broedgevallen van Grote Kruisbek in

Drentse Vogels 17

Inhoud: Arend J. van Dijk: Aantal schattingen van broedvogels in Drenthe in 1998-2000 Jan W. Grotenhuis: Kolonievorming bij Canadese Gans Ate Dijkstra: De Kwartel als slachtoffer van een lokroep uit de zee Herman Feenstra: Het Fochteloërveen als kraamkamer voor Kraanvogels Bert Dijkstra: Terreingebruik en reproductie van de Grutto in de Haulerpolder Herman Feenstra: Zingende Bosruiters in het Fochteloërveen Anne v.d. Zijpp: Hop in Drenthe Henk-Jan Ottens: Extreem laat broedsel Grote Lijster bij Rolde Rob G. Bijlsma: Na 80 jaar afwezigheid

Drentse Vogels 16

Inhoud: Ate Dijkstra: Weispel van kwartelen met vliegnetten en steekgarens, of: De Kwartel als jachtbuit Herman Feenstra: Kraanvogels in het Fochteloërveen Bert Dijkstra: Opmerkelijk foerageergebied van juveniele Kieviten Arend J. van Dijk en Bert Dijkstra: De Kievit als broedvogel in Drenthe Ate Dijkstra: De consumptie van de mannelijke bloeiwijze van de beuk door Houtduif Rob G. Bijlsma: IJsvogels, de (geringe) aantrekkingskracht van een Drents ven Rens Penninx: Winterkoning helpt Koolmees bij het grootbrengen van jongen Willem van Manen: Voedselecologie van