Tafeleenden tellen

Op de Europese Rode Lijst staat de Tafeleend gemarkeerd als ‘kwetsbaar’ en de populatie is aan het afnemen. Om een beeld te krijgen van de populatie-opbouw zijn onderzoekers van het Wildfowl and Wetland Trust (WWT) benieuwd naar de geslachtsverdeling van Tafeleenden in de wintergebieden.

Hoe dat precies zit in Europa met de Tafeleend, dat willen de onderzoekers nu gaan vaststellen. Waarneming.nl heeft zich bereid verklaard om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. En daarvoor wordt ook jouw hulp gevraagd. Als je deze winter een groep Tafeleenden ziet, kun je het aantal mannetjes en vrouwtjes tellen en doorgeven op Waarneming.nl. Je doet dit door het totale aantal getelde individuen door te geven en vervolgens via ‘groepssamenstelling opgeven’ het aantal mannetjes en vrouwtjes door te geven (voor meer info, zie ons forum). Bij grotere groepen kun je ook een gedeelte van de groep scoren op geslacht. Bijvoorbeeld: 1000 Tafeleenden waarvan 181 man en 27 vrouw. Meer informatie over dit project in het Engels kun je hier vinden. Ook op ons forum is informatie beschikbaar.

tafeleend

Links een mannetje Tafeleend en rechts een vrouwtje. Foto: Fred Visscher

 

Tafeleendmannetjes trekken eerder weg van de broedgebieden en zijn dominanter en kunnen daardoor de beste voedselrijke winterplekken bezetten. De vrouwtjes moeten daardoor een grotere afstand trekken of op minder optimale plekken overwinteren, en dat allemaal nadat ze in het broedgebied ook nog een grotere kans hebben om gepredeerd te worden. In veel eendensoorten zijn dan ook veel meer mannetjes dan vrouwtjes.

Geef een reactie