Succes voor natuurbeschermers

Afgelopen vrijdag diende bij de voorzieningen rechter van de Rechtbank Noord-Nederland de zaak Natuurplatform Drentsche Aa (ondersteund door Telgroep Drentsche Aa) tegen de gemeente Tynaarlo. Daarbij ging het om de plaatsing van een groot kunstwerk aan de oever van de Drentsche Aa bij Okkenveschets kunstwerk+boomen in verband met het kunstproject Into Nature.

Het kunstwerk bij Okkenveen is een van de 20 objecten die onderdeel uitmaken van dit project. Grote bezwaar tegen deze locatie is dat het kunstwerk in de beek verankerd moet worden en ook nog eens vastgezet moet worden aan de boom. Om het kunstwerk op z’n plaats te krijgen, dient zwaar materieel ingezet te worden. Ongewis is eveneens hoe groot het bezoekersaantal zal zijn dat op pieken wel eens te veel zou kunnen worden. De schade aan flora en fauna – zo is de inschatting – zal zeker significant zijn.

De rechter heeft bepaald dat de gemeente Tynaarlo onterecht een omgevingsvergunning heeft verleend, omdat niet was onderzocht wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn voor flora en fauna.

De vergunning van de gemeente blijft geschorst tot 6 weken na de datum dat de gemeente een besluit heeft genomen over het bezwaar tegen deze vergunning van het Natuurplatform Drentsche Aa en de Telgroep Drentsche Aa. In de praktijk betekent dat met deze uitspraak in gedachte dat de gemeente dit bezwaar wel zal moeten accepteren en dat vervolgens de procedure met betrekking tot de aanvraag van de omgevingsvergunning opnieuw uitgevoerd zal worden. Dat maakt de kans erg klein dat dit kunstwerk ook daadwerkelijk geplaatst zal worden.

 

De gemeente erkende bij monde van Nicolette Schipper dat de procedures onzorgvuldig waren doorlopen en dat onvoldoende rekening was gehouden met de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet. De eerste wet vooral vanwege de broedvogels die nog actief zijn, de NB-wet vanwege de vijf beschermde waterdieren in het Natura 2000 gebied.

De rechter was ook licht geprikkeld door de onzorgvuldigheid van de gemeente en het gebrek aan tijd waardoor dit soort zaken bij de voorzieningen rechter terecht komt. Als ze hun werk beter gedaan hadden was de rechtbank waarschijnlijk niet met deze zaak belast geweest.

Wij feliciteren het Natuurplatform Drentsche Aa met dit succes. Ook wij zijn blij met deze uitspraak en hopen dat de provincie en gemeenten in de toekomst zorgvuldiger zullen omgaan met de natuurgebieden die aan hen zijn toevertrouwd en dat de terreinbeheerders meer weerstand zullen  bieden aan toeristische druk op de natuur.

Geef een reactie