Meetnet Slaapplaatsen

Onlangs is het Meetnet Slaapplaatsen van start gegaan. Deelname aan dit project is vanaf nu mogelijk. Opgave kan via de website van Sovon of door een e-mail te sturen aan Jan Schoppers, SOVON-slaapplaatscoördinator Drenthe.

Slaapplaatsen in Natura 2000-gebieden in Drenthe
Bargerveen
Dwingelderveld
Fochteloerveen
Leekstermeer
Zuidlaardermeer

Opzet
Het gaat om gebieden waarbij de functie ‘’slaapplaats’’ een rol heeft gespeeld bij de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De exacte ligging en aantallen van deze slaapplaatsen zijn in veel gevallen niet goed bekend. De volgende soorten zijn bij deze telling betrokken: Aalscholver, Grote Zilverreiger, Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Taigarietgans, Toendrarietgans, Kleine Rietgans, Kolgans, Dwerggans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Grutto, Kemphaan, Wulp en Scholekster (en Zwarte Stern, Reuzenstern en Kraanvogel, maar hiervoor bestaat reeds een waarnemersnetwerk). Overigens hopen we dat waarnemers buiten de Natura 2000-gebieden zullen aanhaken door op de teldatums mee te tellen.

Uitvoering
De tellingen zullen worden uitgevoerd in de piekperiode van de soorten. Ervaringen met een pilot in 2008 hebben geleerd dat een telperiode van twee weken het meest praktisch is. Dit geeft waarnemers de gelegenheid om uit te wijken als de weersomstandigheden ongunstig zijn, maar bijvoorbeeld ook om meer dan één gebied te kunnen tellen. De tweewekelijkse periode kent wel een voorkeursdatum, steeds in het middelste weekend. Voor de komende maanden staat elke maand een telling op het programma. De voorkeursdatum van de slaapplaatstellingen ligt steeds een week na de watervogeltellingen.

23 januari: ganzen, zwanen, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Wulp
20 februari: ganzen, zwanen, Wulp
20 maart: Aalscholver, Grote Zilverreiger

Meedoen
Op de website kun je je aanmelden voor een gebied. Ga daarvoor via “Invoer tellingen” naar het menu “Slaapplaatsen”. Vervolgens kun je onder “Vacante gebieden” zien om welke Natura 2000-gebieden het gaat, deze zijn groen gemarkeerd. Slaapplaatsen waarvoor we nog waarnemers zoeken hebben een groene ballon. Door daar op te klikken kun je een kaartje bekijken en/of je aanmelden. Op de website kan je ook een Handleiding Slaapplaatsen downloaden, en bekijken om welke Natura 2000-soort-gebiedscombinaties het precies gaat, onder Monitoring/Winter- en trekvogels/Slaapplaatsen. Voor het gemak hebben we in deze mail de gebieden voor Drenthe er vast uitgelicht.

Waarom?
Slaapplaatsen zoeken en tellen is een van de spannendste aangelegenheden als het gaat om vogels kijken. Het is niet de makkelijkste tak van sport, maar daar staat tegenover dat je vaak wordt beloond met gigantische aantallen en prachtige gedragingen die je overdag niet van de vogels gewend bent: veel interactie, onrustig gedrag en bij veel soorten spectaculaire gezamenlijke rondvluchten. We hopen dat dit aanleiding is voor jullie om mee te doen met deze tellingen. Daarnaast is kennis over ligging en grootte van slaapplaatsen nog grotendeels onontgonnen terrein. Maar dat zien we tegelijk als de uitdaging van dit project: er valt nog veel te ontdekken!

Jan Schoppers
Slaapplaatscoördinator Drenthe
06-11241530

Geef een reactie