Scholekster wordt stadsvogel

Scholekster4Vogelonderzoeker Bert Dijkstra uit Assen verwacht dat de scholekster over een jaar verdwenen is als weidevogel. Dan zal de soort alleen nog maar in steden broeden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het niet goed gaat met de weidevogels in Nederland. Soorten als de grutto, de kieviet, de veldleeuwerik en de tureluur broeden steeds minder vaak in ons land.

Geen schuilplaatsen
Een mogelijke oorzaak van de terugloop is de landbouw die steeds grootschaliger wordt. Daardoor zijn de weilanden voedselarmer geworden en zijn er geen schuilplaatsen meer voor de jongen. Bovendien wordt er steeds vroeger gemaaid, wat veel jonge vogels letterlijk de kop kost. De scholekster heeft hier een oplossing voor gevonden, ontdekte Dijkstra.

Zestig broedparen
De vogelonderzoeker volgt de scholeksters in Assen al jaren. Dit jaar heeft hij zestig broedparen gevonden op platte daken van bedrijven en kantoren. In het buitengebied broeden nog maar 11 paren.

Meer jongen in stad
Bovendien is het broedsucces van de vogels in de stad veel groter dan op het platteland: een stel stadse scholeksters brengt gemiddeld vier keer zoveel jongen voort als een stel boerenscholeksters.

Minder vijanden
“Dat heeft waarschijnlijk te maken met vijanden”, zegt onderzoeker Dijkstra. “Op de platte daken in steden heb je geen vossen, en die spelen toch een belangrijke rol.” Dijkstra verwacht dat binnen een jaar of acht de scholekster als weidevogel verdwenen zal zijn. Dan zullen ze alleen nog in de stad broeden.

Geef een reactie