Roek doet in Drenthe nog geen stapje terug

roekRoeken lijken landelijk gezien in 2014 een kleine terugval te beleven. Drentse Roeken lijken het iets beter te doen dan gemiddeld.

In totaal zijn van 698 kolonies (ongeveer 70% van de bekende populaties) de gegevens binnen van zowel 2013 en 2014. Ruim voldoende voor een landelijke indicatie. Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie is de Nederlandse populatie in 2014 met 4,5% teruggevallen (1275 paren).

Tegen de stroom in lijkt Drenthe het beter te doen dan de Roek op landelijke schaal. Weliswaar is er sprake van een beperkt verlies van 1,9% maar op basis van de 111 kolonies die geteld zijn (65% van de bekende Drentse populatie) houdt dat op dit moment een verlies in van 58 paren.

Opvallende kolonies waren dit jaar:
Roeken 2014

In totaal werden 15 kolonies van in totaal 159 nesten verlaten en werden 10 kolonies (60 nesten) gesticht.

Contact
Joost van Bruggen

Geef een reactie