Ransuil: Drentse Vogel 2010

(C) Eelke Schoppers

(C) Eelke Schoppers

Na de Boomklever, de Watersnip, de vogels van de Jeneverbes en de Zwarte Specht in de afgelopen jaren nu dus een vogel uit de uilenfamilie, de Ransuil.

Onderzoek

Doel is de roestplaatsen van Ransuilen in de provincie Drenthe in kaart te brengen. We willen bij dit onderzoek antwoord zoeken op de volgende vragen:

  • Waar bevinden deze roestplaatsen zich?
  • Wanneer worden ze bezet?
  • Om wat voor aantallen gaat het?
  • Hoe is het aantalverloop tijdens het winterseizoen?
Informatie

Na het broedseizoen worden in oktober de definitieve roestplaatsen bezet, waar de aantallen tot midden december toenemen. Het zijn veelal onze eigen broedvogels met hun jongen en soms aangevuld met vogels van elders die de Drentse roestplaatsen bezetten. Roestplaatsen worden soms diverse jaren achtereen gebruikt.

Hoewel het onderzoek dus pas in het najaar van 2010 start, zijn we alvast op zoek naar gegevens, m.n. locaties van roestplaatsen. Als je bekend bent met plekken waar Ransuilen roesten – of in het verleden zaten – geef deze dan s.v.p. door. Of ga deze winter alvast eens even kijken. De roestplaatsen die deze winter al bekend zijn, kunnen volgend jaar dan betrekkelijk gemakkelijk vanaf het begin af aan gevolgd worden.
Dat hoeft niet ver weg te zijn. Veel roest-plaatsen bevinden zich in of bij bebouwde kom-
men. Ook wat grotere tuinen, een begraafplaats e.d. worden in de winterperiode door Ransuilen gebruikt.

Informatie, vragen of doorgeven van roestplaatsen van Ransuilen kan bij: Remco Drewes, Harold Steendam en Hans Olk.

Geef een reactie