Januaritelling

Inleiding

De januaritelling heeft in 2005 een nieuwe opzet gekregen. Door middel van punttellingen, telling van proefvlakjes en integrale inventarisatie van atlasblokken hopen we de tekortkomingen van andere tellingen te kunnen ondervangen en meer grip te krijgen op verspreiding, habitatvoorkeur en verandering van aantallen van wintervogels in Drenthe.

Omschrijving

Er zijn drie doelstellingen voor de januaritelling van vogels in Drenthe:

  1. het vastleggen van de verandering in aantallen
  2. het vastleggen van habitatvoorkeur
  3. het monitoren van veranderingen in verspreiding

Onderzoeksperiode

De januaritelling vindt jaarlijks plaats en beslaat telkens de hele maand januari.

Werkwijze

Het onderzoek beslaat 3 onderdelen:

  • Punttellingen (verplicht), gericht op aantalontwikkeling in verschillende habitats.
  • Proefvlaktellingen (facultatief), gericht op berekenen van dichtheden van soorten.
  • Uitkammen van een (kwart)atlasblok (facultatief), gericht op meer inzicht krijgen op voorkomen van schaarse niet-broedvogels.

Downloads

Coördinator (Sjoerd Boonstra)

Gebruik onderstaand formulier om direct contact op te nemen.