Ganzen- en Zwanentelling

Inleiding

In de provincie Drenthe zijn ongeveer 25 mensen actief met de ganzen- en zwanentellingen. Deze tellingen worden landelijk gecoordineerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland en worden daarbij regionaal ondersteund door regioco√∂rdinatoren. In Drenthe is dat de WAD. Vanaf de winter 1997/98 worden de belangrijkste pleisterplaatsen in Drenthe structureel geteld.

Omschrijving

De ganzen- en zwanentelling bestaat elk seizoen uit een zevental maandelijkse tellingen in de periode september tot en met maart. Er wordt telkens in het weekend halverwege de maand geteld. Tijdens deze tellingen worden alle pleisterende ganzen en zwanen geteld. Bij de telling kan gebruik worden gemaakt van Avimap, waardoor de administratieve rompslomp achteraf tot een minimum wordt beperkt

Dankzij de enthousiaste inzet van ons tellerslegioen beschikt de WAD inmiddels over een schat aan informatie over de aantallen en verspreiding van ganzen en zwanen in Drenthe. Bijna 9000 waarnemingen zijn ondertussen aan het papier en de computer toevertrouwd. Hoewel Drenthe niet de meest ganzen- en zwanenrijke provincie is kunnen sommige soorten in aanzienlijke aantallen voorkomen.

Downloads

  • Er zijn geen downloads gevonden...

Interesse?

Heb je zin deel te nemen aan de ganzen- en zwanentellingen? Neem dan contact op met Harold Steendam, de co√∂rdinator van dit project.