Drentse Vogel van het Jaar

Inleiding

De ‘Drentse Vogel van het Jaar’ is een telling waarbij we specifiek één soort uitkiezen om een jaarlang in de gehele provincie te tellen. We zijn hiermee in 2005 gestart. Gekozen wordt telkens voor een typische of opvallende vogelsoort in onze provincie.

De volgende soorten zijn in de loop van je jaren geteld:

  • 2017-2018 middelste bonte specht
  • 2010: ransuil
  • 2008: zwarte specht
  • 2007: vogels in de jeneverbes
  • 2006: watersnip
  • 2005: boomklever

Coördinator

Gebruik onderstaand formulier om direct contact op te nemen.