Projecten

Informatie

De Werkgroep Avifauna Drenthe co├Ârdineert een aantal projecten naar voorkomen en ontwikkeling van vogels in de provincie Drenthe. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale of regionale werkgroepen en vrijwilligers. Daarnaast zijn de Provincie Drenthe en SBB bij deze projecten betrokken. In het menu zijn de verschillende projecten te bereiken.