Algemeen

De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe. Tevens is publicatie van de resultaten van het door de WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling. Ook heeft de WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.

Publicaties

Door de WAD is in samenwerking met de provincie Drenthe het boek “Vogels van Drenthe” uitgegeven (1982). In 1996 publiceerden WAD, SOVON en provincie Drenthe samen het boek “Broedvogels van Drenthe”. In 2001 verscheen het boek“Wintervogels in Drenthe” met daarin samengevat de resultaten van de WAD-wintertellingen uit 1995-99.

Drentse Vogels

In het periodiek “Drentse Vogels” geeft de WAD vogelaars de gelegenheid om verlag te doen van hun onderzoek. Dit blad heeft in de loop der jaren in zowel binnen- als buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Klik hier voor een overzicht van de uitgaven.

WAD-Nieuwsbrief

Donateurs en medewerkers aan onderzoeksprojecten ontvangen 4 maal per jaar de WAD-Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is behalve in de papieren versie ook digitaal verkrijgbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de WAD is verkrijgbaar bij het bestuur van de stichting. Voor namen en adressen van de bestuursleden: zie de WAD-Nieuwsbrief.

Hiernaast staan mogelijkheden om contact op te nemen.

contactformulier

 

 

postadres

p/a Hans Olk

Doevenkamp 32

9401 MD Assen