Onderzoek invloed klimaatverandering bij trekvogels

vliegenvangerDat de opwarming van de aarde merkbaar is, staat buiten alle kijf. Maar welke gevolgen heeft dit nu op de natuur en in het bijzonder op onze broedvogels. Betekent dit dat die trekvogels gedoemd zijn uit te sterven? Of kunnen ze zich toch aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Nieuw onderzoek van de vakgroep Dierecologie van de Rijksuniversiteit Groningen wil op deze vraag een antwoord vinden. Daarvoor start een onderzoek in Drenthe naar de Bonte Vliegenvanger.

Er worden zo’n 1000 nestkasten opgehangen in minstens 10 verschillende terreinen rond het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Fochterlooërveen. [limit] Dit project kost veel tijd en energie en daarom is hulp van harte welkom. Van de vrijwilligers wordt gevraagd of ze tussen 25 april en 10 juni elke week alle nestkasten willen controleren. Daarnaast moeten in de periode 15 mei -20 juni de ouders worden gevangen en geringd. Tegelijkertijd kunnen ook de jongen worden geringd. Voor de nestkasten, de ringen, de vergunningen en het overige benodigde materiaal wodt gezorgd.

In de WAD Nieuwsbrief van maart 2007 is een artikel opgenomen met nog uitgebreide informatie over dit onderzoek. Meer informatie en aanmelding bij:

Christiaan Both
Vakgroep Dierecologie
Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies, Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 14
9750 AA Haren
C.Both@rug.nl

Geef een reactie