Nog maar weinig Kwartelkoningen

Tot nu toe zijn er nog maar weinig Kwartelkoningen in Drenthe gehoord. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Meestal in de grote instroom van kwako’s rond het TT-weekend. Of dat dit jaar ook weer zo is…..

Het komende weekend is de 2e simultaantelling. Graag alle waarnemingen doorgeven via waarneming.nl of kwartelkoning.nl. Voor de tellers met vaste telgebieden het verzoek om ook de 0-metingen te melden.

Op de volgende plekken zijn roepende Kwartelkoningen gehoord:
Bonnerveen: 1
Eelderdiep: 1
Eldersloo: 1
Gasterenschediep: 1
Loonerdiep: 1
Peizer- en Eeldermaden: 1
Peizerweering: 1
Taarlo: 1
Tempelstukken: 1
Zuidlaardermeer: 1
Op 15 mei zijn er in het gebied Nieuwe Wering / Peizermaden 5 roepende exemplaren geteld. Waarschijnlijk zijn hier enkele vogels van blijven hangen en is de rest doorgetrokken.
Vergeleken met 2012 zijn er tot nu toe meer meldingen binnengekomen. Een groot verschil met vorig jaar was dat toen in Overijssel en Groningen er veel meer waarnemingen zijn gedaan dan dit jaar (zie kaartje).

Geef een reactie