Nieuwsbrief september 2009

WAD logo WulpDe nieuwbrief van september 2009 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.
De inhoud van dit nummer:
– Scharrelaar – Appelmoes;
– Opmars Grote Gele Kwikstaart?;
– Oproep slaapplaatstellingen Ganzen;
– Klapeksters in de winter van 2008/2009;
– Ledenraad SOVON 20 juni 2009;
– Aan alle vogelwerkgroepen in Drenthe;
– Januaritelling 2010;
– Fenologie 2009.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 november2009 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief.

Geef een reactie