Nieuwsbrief juni 2008

WAD logo WulpDe nieuwsbrief van juni 2008 is vanaf vandaag te vinden in het downloadmenu.
De inhoud van dit nummer:
– Voorjaar;
– Drentse Vogels 21;
– Drentse Soort van het jaar: Vogels in de Jeneverbes;
– Drentse Soort van het Jaar 2008: Zwarte Specht;
– Jaar van de Nachtzwaluw 2007;
– Foeragerende huismussen;
– Van de districtcoördinator: kolonievogels 2007.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk op 15 augustus 2008 bij de redactie binnen te zijn. Voor verzending kunt u gebruik maken van het mailadres, genoemd in de WAD-Nieuwsbrief.

Geef een reactie