Drentse Vogels 34

 • Ben van Os: Voorwoord
 • Arend J. van Dijk en Wessel Spoelder: Roodhalsfuut Podiceps grisegena als broedvogel in Drenthe 1985-2020
 • Arend J. van Dijk, Derk van der Helden, Emmy Holleman, Ben de Nijs & Harry Talen: Rode Wouw Milvus milvus als broedvogel in ZW-Drenthe in 2020
 • Bert Dijkstra: Tweede legsel bij Kievit Vanellus vanellus na vliegvlug worden van jongen
 • Hans Olk: Foerageergedrag van Grote Bonte Spechten Dendrocopos major met hun jongen op Zoete Kers Prunus avium
 • Rob G. Bijlsma: Jynx torquilla Kenmerken van natuurlijke nesten van Draaihalzen Willem van Manen: Hoge broeddichtheid van Gele Kwikstaarten Motacilla flava op het Mantingerveld
 • Rob G. Bijlsma: Massaal zwermende vloeivleklieveheersbeestjes Oenopia conglobata en opportunistisch foeragerende zwaluwen Hirundo rustica en Delichon urbicum
 • Arend J. van Dijk & G.P.M. van Egmond: Een Rode Rotslijster Monticola saxatilis in Drenthe in juli 2020
 • Stef Waasdorp: Onverwachte nestlocatie van Staartmezen Aegithalos caudatus
 • Wim van Boekel: Twintig jaar broedvogels karteren in De Onlanden
 • Rob G. Bijlsma: Het leegeten van besdragende bomen en struiken door lijsters Turdus
 • Willem van Manen: Teloorgang van bodembroedende vogels van het boerenland in Noord- en Midden-Drenthe