Drentse Vogels 30

 • Oosterhuis R. Grote Zilverreiger Egretta alba in De Onlanden
 • Kleine j. & van Dijk A.J. Territoriale Kuifduikers Podiceps Auritus in het Dwingelderveld en elders in Nederland
 • Klomp P. Een groeiende vogelwerkgroep
 • Dijkstra B. & Dillerop R. Broedlocaties en broedsucces van urbane Scholeksters Haematopus ostralegus onder de loep
 • Bijlsma R.G. Actieradius, voederfrequentie en nestsucces van Draaihalzen Jynx torquilla
 • Bijlsma R.G. Over de tong en het tongelen van de Draaihals Jynx torquilla
 • Bijlsma R.G. Jaarlijkse variatie in zangintensiteit van Fluiters Phylloscopus sibilatrix, en de consequenties ervan voor de trefkans (en dus: monitoring)
 • Bijlsma R.G. Voederfrequentie en grootte van de prooilast van Fluiters Phylloscopus sibilatrix naar gelang leeftijd van de jongen
 • Bijlsma R.G. Dagtrek van de Grauwe Vliegenvangers Muscicapa striata
 • Bijlsma RG. Uitvlieg-, slaap- en zwerfgedrag van jong Grauwe Vliegenvangers Muscicapa striata
 • Dijk A.J. van Vijftig jaar aantalsontwikkeling van de Grauwe Klauwier Lanius collurio in Drenthe
 • Bijlsma R.G. Statler & Waldorf in het kwadraat: groei van nestjonge Goudvinken Pyrrhula pyrrhula
 • Bijlsma R.G. Beukennootjes als voedsel voor Kruisbekken Laxia curvirostra