Drentse Vogels 29

  • Van Dijk A.J. Uitbreiding broedpopulatie Ooievaar Ciconia ciconia in ZW-Drenthe en NW-Overijssel;
  • Pot A. & van Manen W. Broedgevallen van de Raaf Corvus corax in Noord-Nederland;
  • Dijkstra B. & Dillerop R. Onderzoek naar nestpredatie van weidevogels met behulp van camera;
  • Dijkstra B. Zwemmende groep Scholeksters Haematopus ostralegus in zandwingat Ubbena;
  • Van Manen W. Minder Houtduiven Columba palumbus in Assen?;
  • Van Dijk A.J. & Kleine J. Broedvogels van de Geeserstroom tien jaar na de herinrichting;
  • Dakbroedende Kleine Plevieren Charadrius dubius in Nederland;
  • Kuik M. Kleine Plevier Charadrius dubius met kuikens op een dak in Hollandscheveld;
  • Van Dijk A.J. Broedvogelontwikkeling in een Robinia-bosaanplant bij Diever;
  • Bijlsma R.G. Samen foerageren: wroetende Mol Talpa europaea trekt vogels;