Drentse Vogels 28

 • Manen W. van, Alblas W., Boonstra S., Dijkstra B. & de Vries Y. Van¬†vorkjesschudder tot alligator: 50 jaar broedvogels in het beekdal van de Drentse Aa;
 • Bijlsma R.G. Toename van Zwarte Ooievaar in West- en Midden-Europa sijpelt door naar Nederland;
 • Dijk A.J. van. Influx van Porseleinhoenen in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014
 • Dijkstra, A. Urbane Scholeksters in Assen: een verkenning van hun leefwijze;
 • Dijkstra B. & Dillerop R. Additioneel voedsel van urbane Scholeksters;
 • Folkerts H. Dakbroedende Kleine Mantelmeeuwen in Meppel;
 • Dillerop R. Adder doodt vrouwtje Nachtzwaluw;
 • Bijlsma R.G. Broed- en foerageergedrag van Draaihalzen;
 • Foerageergedrag van Fluiters in een rupsenarm jaar;
 • Bijlsma R.G. & Both C. Bonte Vliegenvangers broedend in natuurlijke holtes: verschillen met nestkastbewoners;
 • Dijkstra B. De broedvogels van het Haven- en Noordwillemskanaal.