Drentse Vogels 27

 • Dijk A.J. van Aantalsontwikkeling van broedvogels Boschoord in 1967-2013;
 • Dijk A.J. van Tweede paar Wilde Zwanen in ZW-Drenthe in 2013;
 • Dijkstra B. Invloed van koude-inval op trekkende Kieviten in Drenthe in maart 2013;
 • Bijlsma R.G. Ooievaars en langpootmuggen;
 • Dijkstra B. Huiszwaluw bouwt nest met behulp van paardenpis;
 • Dillerop R & Dijkstra B. Oeverzwaluwen in het defensieterrein De Haar in 2000-13;
 • Dijkstra, A. Nectar drinkende Zwartkoppen;
 • Bijlsma R.G. Aankomst van Fluiters;
 • Bijlsma R.G. Voedsel en foerageergedrag van Nederlandse Fluiters;
 • Bijlsma R.G. Dwergeieren bij Bonte Vliegenvanger;
 • Bijlsma R.G. Lokale trends en broedprestaties van Nederlandse Spreeuwen in de afgelopen eeuw;
 • Bijlsma R.G. Paarsgewijs en solitair overnachten van Spreeuwen buiten de broedtijd;
 • Bijlsma R.G. Voorjaarsfenologie van Spreeuwen;
 • Pot A. Opmars van de Raaf in Veenhuizen wreed verstoord;
 • Bijlsma R.G. Is West-Drenthe en brongebied van Raven voor de wijde omgeving?;
 • Manen W. van Kleine Barmsijzen als broedvogel in Drenthe;
 • Dijkstra A. Consumptie van zaden van de Bosrank door Goudvinken;
 • Dijk A.J. van Een broedvogelinventarisatie-ronde in augustus