Drentse Vogels 26

 • Dijkstra B. & Dillerop R. Urbane en agrarische Scholeksters Haematopus ostralegus in en rond Assen in 2009-2012;
 • Van Manen W. Urbanisatie van Ekster Pica pica en¬†Zwarte Kraai Corvus corone, gedreven door vervolging,¬†voedsel of predatie?
 • Bijlsma R.G. Foerageergedrag en voedsel van Drentse Ooievaars Ciconia ciconia;
 • Dijkstra A. Knobbelzwaan Cygnus olor versus Lepelaar Platalea leucorodia, een onverwachts vervolg;
 • Dijkstra A. Roepactiviteit van een Kwartelkoning Crex crex gedurende opkomend en weer verwaaiend onweer;
 • Bijlsma R.G. & Popken R. Lokale variatie in dieet en
  broedsucces van Drentse Kerkuilen Tyto alba;
 • Bijlsma R.G. Dodelijke verstrikking van een jonge Boerenzwaluw Hirundo rustica in niet-stekelige vegetatie;
 • Bijlsma R.G. Ecologie van Fluiters Phylloscopus sibilatrix in Nederlandse bossen;
 • Pot A. Raven Corvus corax in de Kop van Drenthe in 2012;
 • Grotenhuis J. Vogels en Jeneverbessen Juniperus communis