Drentse Vogels 25

  • Broedvogels in de Holmers, over prille bosontwikkeling in een Drents beekdal
  • Broedvogels van de polder Matsloot in 1986-2009:
    Een afgetakeld weidevogelgebied aan de vooravond van moerasontwikkeling
  • Eindelijk broedende Slechtvalk Falco peregrinus in Drenthe in 2011
  • Kieviten Vanellus vanellus op bedrijventerrein Graswijk, een leven tussen hoop en asfalt
  • Dakbroedende Visdieven Sterna hirundo in Meppel
  • Verrassingen bij broedende Drentse Wilde Zwaan Cygnus cygnus in 2010-2011