Drentse Vogels 24

Extra uitgave wintervogels 2000-2004.

In 2001 verscheen het boek ‘Wintervogels van Drenthe’ (2001), waarin de resultaten van de wintertellingen over de periode 1995-1999 zijn beschreven. In deze uitgave wordt verslag gedaan van de periode 2000-2004. In grote lijnen wordt in dit themanummer van Drentse Vogels dezelfde opzet gevolgd als in het boek. Deze extra editie is gratis toegezonden aan alle donateurs en tellers. Bestellen van deze uitgave kan ook.