Drentse Vogels 23

 • Verandering vogelbevolking landgoed Mensinge 1963-2008
 • Scholeksters als pleegouders van kievitkuikens
 • Broedvogels Dwingelderveld en effecten heidebeheer 1964-2006
 • De Kleine Plevier als broedvogel in Drenthe
 • IJsvogel: naar schatting 50-100 broedparen in 2007-2009
 • Broedvogelbevolking van de beekdalgraslanden in de Eener- en Tempelstukken 1994-2009
 • Wat doen watervogels als er ijs ligt?
 • Het wedervaren van de Raaf als broedvogel in Drenthe;
 • Mislukte broedpoging Wilde Zwaan in 2009
 • Zwarte Specht: Drentse vogel van het jaar
 • Grote Gele Kwikstaart: een blijvertje in Veenhuizen