Drentse Vogels 19

  • Ate Dijkstra: “Here comes the sun”, over zonnebadende vogels
  • Jeroen Nienhuis: Verspreiding en aantal-ontwikkeling van Nijlganzen in Noord-Drenthe en Midden-Groningen
  • Herman Feenstra: Opnieuw Kraanvogels geboren in het Fochteloërveen in 2005
  • Bert Dijkstra: Broedsucces van de Kievit in agrarisch en suburbaan gebied bij Assen
  • Gerrit Bril: Broedgevallen van Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw in Drenthe
  • Bert Dijkstra: Succesvolle broedgevallen van Visdief op nestvlotten in het Friesche Veen
  •  Willem van Manen: Nestelende Houtduiven in Assen
  • Bert Dijkstra: Predatie van Vossen in kolonies van Oeverzwaluwen
  • Jan Grotenhuis: Pestvogels foerageren op Jeneverbes
  • Rob G. Bijlsma: Drentse Raven-idylle in kiem gesmoord