Kraanvogels doen het goed!

Het gaat heel goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. Dit jaar hebben 7 paartjes er gebroed. Bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Schatting is dat er 8 kuikens zijn geboren. De toename van het aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen.

 

Van ei tot puber

Rond Pasen kropen de eerste kuikens uit het ei. Kraanvogelkuikens moeten een groot deel van de dag eten om uit te groeien tot een 1.20 meter grote vogel. Als ze een maand oud zijn kunnen ze al aardig uit de voeten, maar pas met een week of tien kunnen ze ook vliegen. Rust is in die periode van essentieel belang. Vandaar dat de pubers in het Fochteloërveen alleen te zien zijn vanuit de uitkijktorens in het gebied.

 

Dringen om een plekje

De groeiende populatie leidt ook tot concurrentie: landjepik is aan de orde van de dag. Losse groepjes vogels zorgen voor onrust op de broedplaats. Ongepaarde mannetjes verleiden vrouwtjes van een broedpaar en nieuwe paren proberen een plekje te veroveren, wat gevestigde paren niet altijd over hun kant laten gaan. WetlandWacht van Vogelbescherming Herman Feenstra houdt de kraanvogels nauwgezet in de gaten: We zijn benieuwd naar de draagkracht van het gebied. Waarschijnlijk past er nog wel een aantal broedpaar bij, maar het houdt een keer op. Dan zullen de vogels uitwijken naar gebieden die rustig genoeg zijn, zoals het Dwingelderveld. Maar het blijft nu nog gissen.

Geef een reactie