Kan de Visdief het dak op?

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland zetten in 2009 de Visdief centraal in het Jaar van de Visdief. De keuze is op deze soort gevallen omdat het een leuke aansprekende stern is, die behoorlijk bekend is bij veel vogelaars en die in grote delen van ons land voorkomt.

Zoals van de meeste soorten, weten we van de visdief het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in de populaties veroorzaken. Samen met u willen we proberen om een aantal vragen te beantwoorden, zoals:
– wanneer komt de eerste Visdief aan en wanneer vertrekt de laatste? (fenologie)
– kunnen we de verspreidingskaart van broedkolonies compleet krijgen door ook broedverdachte gevallen in stedelijke gebieden in kaart te krijgen? (bijv. op daken)
– wat is de bezettingsgraad en het broedsucces van de kolonies? (vragen voor tellers van bestaande kolonies)

Meer willen weten? Meedoen willen doen? Alle informatie is te vinden op www.jaarvandevisdief.nl of stuur een mail naar visdief@sovon.nl.

Geef een reactie