Januaritelling 2018 – veel invasievogels

In januari zijn ruim 60 vogelaars op pad geweest om de wintervogels in kaart te brengen. De resultaten zijn ondertussen bijna allemaal verwerkt. Goed moment om de balans op te maken.

In totaal zijn bijna 37000  vogels geteld. Dat is zo’n 560 vogels gemiddeld per getelde route. Deze aantallen liggen ruim boven die van vorig jaar. De grootste groepen zijn ook dit jaar weer de ganzen en eenden, maar daarnaast zijn het ook de invasiesoorten als vinken, (barm)sijzen, kepen, kramsvogels en koperwieken die dit jaar in grote aantallen zijn geteld. Bijzonder was de waarneming van de Sneeuwgors. De meeste waarnemingen worden langs de kust gedaan, maar dit jaar (voor het eerst) ook tijdens de Januaritelling.

Hoewel er minder knobbelzwanen en grote zaagbekken zijn geteld sneuvelden er maar liefst van 18 soorten het maximumrecord. Opvallend was het grote aantal Canadese ganzen dat dit jaar geteld is (bijna 500 vogels). Daarnaast werden nooit eerder zoveel eenden als Slobeend, Krakeend en Wintertaling geteld. Ook de Raaf wordt steeds vaker waargenomen tijdens de wintervogeltelling. Invasievogels waren er in nieuwe maximum aantallen: Kramsvogel: 4378, Koperwiek: 483, Keep: 496 en Barmsijs: 333

Keep (foto Sjoerd Boonstra)

In 2018 wordt er weer een nieuwe telling georganiseerd. Wil je ook meetellen? Neem dan contact op met de coördinator Sjoerd Boonstra (sj.boonstra@gmail.com). Er zijn meerdere interessante routes vacant in een groot aantal atlasblokken m.n. in het midden en zuiden van de provincie. Ook op deze website is meer informatie te vinden over dit typisch Drentse onderzoeksproject.

download verslag januaritelling 2018

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie