Informatiebijeenkomst Vogelatlas

WAD_logoNamens SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de nieuwe Vogelatlas.

Datum: donderdag 15 november 2012;
Locatie: ICO Gebouw Assen, Zuidhaege 2 (Vlakbij station);
Aanvang: 20.00 uur.

De coördinatoren voor de provincie Drenthe, Bert Dijkstra, Arend van Dijk en Henk-Jan Ottens, zullen een toelichting geven op de achtergronden en de methodiek van deze nieuwe Vogelatlas. Ook komt de organisatie van het telwerk in Drenthe aan de orde in het kader van de Vogelatlas.

Programmalogo sovon
1. Achtergronden en werkwijze
2. Stand van zaken in Drenthe
3. Vliegende brigades!
4. Wat verder nog ter tafel komt
5. Kies uw eigen atlasblok

De informatieavond is gericht op tellers die zich reeds hebben gemeld door een atlasblok te claimen en vooral op tellers die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Wil je meedoen door de komende jaren één of meer van deze blokken te onderzoeken, dan kun je een nog open atlasblok claimen via www.vogelatlas.

Wij hopen u op deze avond te mogen verwelkomen. Koffie en thee staan klaar!

Geef een reactie