Huismus ook in Drenthe winnaar

De jaarlijkse tuinvogeltelling is weer geweest en de resultaten zijn bekend. Opnieuw is de Huismus als meest getelde soort uit de bus gekomen. Niet zo verwonderlijk ook. Het gaat immers om een soort die in groepen leeft en dan tel je er gauw al een stuk of tien in je eigen tuin. De Merel is in de meeste tuinen geteld en is daarmee de meest algemeen voorkomende soort.

Vergeleken met de landelijke Top 10 zijn er in Drenthe minder Kauwen, Spreeuwen en Eksters geteld. In onze provincie zijn daarentegen meer Ringmussen, Groenlingen en Roodborsten geteld.huismus

Top 10 Drenthe (tussen haakjes landelijk):
1. Huismus (1)
2. Koolmees (2)
3. Pimpelmees (4)
4. Merel (3)
5. Vink (6)
6. Ringmus (-)
7. Groenling (-)
8. Houtduif (8)
9. Roodborst (-)
10. Turkste Tortel (7)

Geef een reactie